top of page

האמנות בחרה בי ואני בחרתי בה

 

היא היתה שם תמיד
ואני פעוט בגן
התחפשה לטושים ודפים
ואני בידי השמאלית אוחז
מרנינה בשלל צבעיה
ואני משלהב תנועות ומיומנויות

ליוותה אותי באור וצל
ואני מסרב לה

מקצועות לימוד ביסודי
וידי נמשכת אל הדף

היא משחקת איתי
ואני מחוזר למשחק

לפרקים שחררה וויתרה
וכנער מחוזר נהנתי מהקירבה

היא בחרה בי
לא אני אותה

יד הגורל הפגיש לבסוף ביננו
היא כבר לא רמז או פלירטוט רגעי
היא מוזה שורה בתוך מהוויי ויצירותי
התמזגנו לנו יחד

לקחתי מכחול
היא תרמה קצת צבע
הנחתי ידי השמאלית בזרימה
היא הוסיפה עוד נפח

האמנות בחרה אותי
לא אני אותה

והיא חזקה ממני
ואני משול לה

השלמתי עם התובנה
שאני בכיר ליבה ועכשיו היא בכירת ליבי

וזו ההשלמה והתובנה

אני האמן
אני המוזה
אני המכחול
אני הצבע
אני על מה שליוותה והיתה לצידי
אני זו היא
אחד ושלם

האמנות בחרה בי ואני בחרתי בה

כל הזכויות שמורות ליוסי לובלסקי ©

bottom of page